Blog Image

Affarsutvblogg

Tankar om allt från affärsutveckling till vardagliga saker

Omvandla mervärde/kostnad till tjänst/intäkt!

Affärsutveckling Posted on Sat, October 06, 2012 17:39:08

Ofta sitter ekonomerna i ett företag och anser att man ska ta bort alla mervärden eftersom de på papperet endast genererar kostnader. Lösningen är att omvandla mervärdet/kostnaden till att bli tjänst/intäkt!

Hur gör man detta ?

Jo, man måste kartlägga alla mervärden man har idag och sedan beskriva dessa via produktblad sk paketering och slutligen prissätta tjänsterna.

Kan låta självklart och enkelt men tyvärr saknas detta i många företag.

Två viktiga fördelar är:

– Kunderna ser och förstår värdet av respektive tjänst

– Kunden är beredd att betala för en tjänst men inte för ett mervärdeKontakta kunder och personlig försäljning

Affärsutveckling Posted on Sat, October 06, 2012 17:22:18

När jag beskriver kunder i denna artikel tänker jag främst utifrån en säljroll som personlig säljare som skall söka upp sina kunder och bearbeta dessa mao relationsskapande försäljning.

Första frågan man ställer sig är, till vilka ska jag sälja?

Se mer på nedan länk

http://www.foretagande.se/praktisk-affarsutveckling-kontakta-kunder-och-personlig-forsaljning/Hur du paketerar din produkt eller tjänst!

Affärsutveckling Posted on Sat, October 06, 2012 17:19:59

Hur ska man då göra en paketering? Se nedan länk.

http://www.foretagande.se/praktisk-affarsutveckling-hur-du-paketerar-din-produkt-eller-tjanst/Produkt- och marknadsmatrisen (pm matrisen) med Ansoff (tillväxtstrategi)

Affärsutveckling Posted on Sat, October 06, 2012 10:39:00

Produkt-
och marknadsmatrisen (pm matrisen) med Ansoff
(tillväxtstrategi)

Ett viktigt verktyg när du arbetar med strategin för ditt
företag.

http://www.affarsutv.se/pm-matrisen.html