Praktisk affärsutveckling: Om säljkanaler

http://www.foretagande.se/praktisk-affarsutveckling-saljkanaler-hur-du-nar-nya-kunder/