Ofta sitter ekonomerna i ett företag och anser att man ska ta bort alla mervärden eftersom de på papperet endast genererar kostnader. Lösningen är att omvandla mervärdet/kostnaden till att bli tjänst/intäkt!

Hur gör man detta ?

Jo, man måste kartlägga alla mervärden man har idag och sedan beskriva dessa via produktblad sk paketering och slutligen prissätta tjänsterna.

Kan låta självklart och enkelt men tyvärr saknas detta i många företag.

Två viktiga fördelar är:

– Kunderna ser och förstår värdet av respektive tjänst

– Kunden är beredd att betala för en tjänst men inte för ett mervärde