Produkt-
och marknadsmatrisen (pm matrisen) med Ansoff
(tillväxtstrategi)

Ett viktigt verktyg när du arbetar med strategin för ditt
företag.

http://www.affarsutv.se/pm-matrisen.html