En affärsutvecklingsplan innehåller den traditionella
affärsplanens grunder fördelat på sex segment: 1. Marknad – Kunder, 2. Sortiment
– Paketering, 3. Kanaler, 4. Produktion – Logistik, 5. Ledarskap – Organisation
och 6. Ekonomi – Administrativa rutiner.

Det intelligenta med
affärsutvecklingsplanen är att man kopplar de sex segmenten med operativa
aktiviteter och ansvarig.

En affärsutvecklingsplan blir ett styrmedel och ett
levande beslutsunderlag för företagets ledningsgrupp.