Har skapat en mall som innehåller aktiviteter man bör tänka på Före, Under och Efter kundbesöket på http://www.affarsutv.se/Kanaler-FUEKB.html